HAKKIMDA SAYISTAY SORUMLULUKLAR MUH.YET FOTOGRAFLAR SUNULARIM DIGER SUNU M VE M

 

SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARLARI

 

 1. ASKİ su faturası ödemelerinde su tarife bedelinin hatalı alındığı gerekçesi ile 46.482,78-YTL.ye tazmin hükmü.
 2. Yöneticilere kendi normal mesai dışı katkı payı ödemeleri,
 3. Kasko bedelinin mevzuata aykırı olarak Belediye bütçesinden karşılanması,
 4. Belediye Başkanı adına çeşitli gazetelerde bayram ve diğer özel günler için kutlama mesajları ve ilanların yayınlanması ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi,
 5. Alarm İskan Tesisi İnşaatı işinde, fiyat farkının hatalı hesaplanarak fazla ödemede bulunulması,
 6. Yıllara sari inşaat ve onarım işine ait hak ediş ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması.
 7. Muhtelif lokantalara temsil ağırlama giderleri adı altında yapılan ödemelerde yemeklerin kimlere verildiğini gösteren liste eklenmemesi.
 8. Yapılmayan birtakım imalatların yapılmış gibi gösterilmesi suretiyle bedellerinin ödenmesi,
 9. İş verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenen gezi sırasında, personele yemek verilmesi ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi.
 10. Belediyede görevli memur personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı olarak Belediye ile sendika arasında akdedilen sözleşmeye istinaden iyileştirme ve bayram yardımı adı altında ödemede bulunulması.
 11. Kamulaştırma işlemleri için kurulan kıymet takdir ve uzlaşma komisyonunda görevli üyelere huzur ücreti ödenmesi.

 

SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine katkıda bulunulamaz.
 2. Emekli olmadan ölene verilmesi gereken, ancak vefat ettiği için dul ve yetimlerine verilen kıdem tazminatları veraset intikal vergisinden müstesna olması.
 3. Bilirkişilere ödenen ücretlerden193 sayılı Kanunun 103'üncü maddesinde belirtilen nispetler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması.